top of page

Privacyverklaring

(versie november 2021)

 

Praktijk Zenuwen in Balans hecht veel waarde aan een goede bescherming van uw persoonsgegevens en om u hier zo goed mogelijk over te informeren. 

 

Praktijk

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (in overeenstemming met WGBO) om een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en aantekeningen tijdens de sessies. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw begeleidingstraject noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend coach en therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Als zorgverlener ben ik gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 20 jaar. Als ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen. 

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als het traject is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing of overleg.

  • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. 

 

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals een redelijke bedrijfsuitoefening. Een bank voor de verwerking van betalingen. Een accountant vanwege de verwerking van facturen met adresgegevens. Met deze verwerkers zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten.

 

Minderjarigen

Er worden enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Website

Zenuwen in Balans kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de website en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Zenuwen in Balans verstrekt. Zenuwen in Balans kan de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam (alleen als u het contactformulier gebruikt); e-mailadres (alleen als u het contactformulier gebruikt); gegevens over uw activiteiten op onze website (voor zo veel mogelijk geanonimiseerde analysedoeleinden).

 

Waarom zijn deze gegevens nodig?

Zenuwen in Balans verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u het contactformulier op de website gebruikt, om u per e-mail een reactie op uw vraag of opmerking te kunnen sturen. Daarnaast analyseert Zenuwen in Balans uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

 

Hoe lang gegevens worden bewaard

Zenuwen in Balans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Zenuwen in Balans worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zenuwen in Balans gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

Zenuwen in Balans maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Zenuwen in Balans bij Google-zoekresultaatpagina’s zijn. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Zenuwen in Balans te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Zenuwen in Balans heeft hier geen invloed op. Zenuwen in Balans heeft Google geen toestemming gegeven om via Zenuwen in Balans verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marieke@zenuweninbalans.nl. Zenuwen in Balans zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen van uw gegevens

Zenuwen in Balans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Zenuwen in Balans maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De computer en mobiele telefoon van Zenuwen in Balans is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd. Het intakeformulier, de behandelovereenkomst en de aantekeningen die gemaakt worden van de gesprekken worden in een afgesloten kast bewaard. Alles wat we bespreken via Whatsapp, SMS of mail blijft daar en wordt beschermd door de privacyovereenkomsten waar we ‘ja’ op zeiden als gebruikers van die diensten.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Zenuwen in Balans verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Zenuwen in Balans op via marieke@zenuweninbalans.nl. De websites www.zenuweninbalans.nl en www.mariekebuitenhuis.nl zijn van Zenuwen in Balans.

 

Via deze link https://leden.solopartners.nl/lid/123263 vindt u verdere informatie over de praktijk en kwaliteitseisen waaraan voldaan is.

bottom of page